Music:

   
  K!nnezzi.
  Prish imella
 
Prish imella :

      Nese doni me qit dikan prej Msn edhe mos me mujt me qel qat imell ne qat PC qonja qit link edhe thuni le ta len te Nick name ose aty posht edhe nese viktima e len atehere verehet rrezullatati

 

                  n—a_Á—ay±m—aÁÇáç±Çáß±Çá§ÁaÇáDZOÇá—±Ç᧱Çár×ÁÇ á+NÇ áLáÇá 
 
  Today, there have been 13 visitors (115 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=